SIMPLE

Wsparcie dla branży medycznej i laboratoryjnej

Skontaktuj się

Nasze działania

Odkryj, co możemy Ci zaoferować

Oferta dla laboratoriów

Wdrażamy w laboratoriach System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 oraz dokumentami PCA.

Czytaj więcej

Oferta dla producentów

Dla producentów wyrobów medycznych wdrażamy System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 13485 oraz dokumentami PCA.

Czytaj więcej

Oferta dla producentów wyrobów medycznych

Zapewniamy klientom pełne wsparcie w rejestracji wyrobów medycznych w Wielkiej Brytanii (MHRA) oraz Australii (TGA). Funkcjonujemy jako autoryzowany przedstawiciel dla producentów wyrobów medycznych spoza regionów EOG

Czytaj więcej

O nas

Jesteśmy wsparciem dla branży medycznej i laboratoryjnej

Zajmujemy się doradztwem dla firm planujących rozwój swojej sprzedaży i wejście na rynki inne niż Unia Europejska. Wspieramy Klientów w procesie opracowywania dokumentacji technicznych i rejestracyjnych dla takich rynków świata.

Projekty

Realizujemy projekty współfinansowane przez Unię Europejską

Ostatni projekt:

SPEKTRUM

Science Implementation Sp. z o.o. realizuje projekt grantowy „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” WNG-SPE.04.2023/146 dofinansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Celem projektu jest uzyskanie specjalistycznych usług doradczych, które przyczynią się do wprowadzenia w firmie trwałych zmian organizacyjno-procesowych poprzez wprowadzenie zarządzania działem marketingu i eksportu w firmie, opartym na podstawie opracowanego raportu z analizy możliwości świadczenia usług doradztwa dla firm zagranicznych oraz zwiększenia widoczności poprzez poprawienie strategii marketingowej.

Wartość projektu: 45 608,40 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 37 080,00 PLN

Dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich: 22 248,00 PLN

SimpleTeam

Skontaktuj się z nami