Oferta dla labolatoriów

Wdrażanie systemów zarządzania jakością

Wdrażamy w laboratoriach System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 oraz dokumentami PCA. Nasze dotychczasowe doświadczenia zdobyte podczas wdrażania Systemów Zarządzania w laboratoriach nauczyły nas tego, że w trakcie tego procesu niezbędne są szkolenia. Od samego początku wdrażania Systemu Zarządzania w Państwa laboratorium jesteśmy w stałym kontakcie z pracownikami laboratorium i na bieżąco rozwiązujemy wszelkie problemy.

Podczas wdrażania proponujemy szkolenia z zakresu:

  • wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących";
  • statystyki stosowanej w laboratorium (warsztaty połączone z wykładami);
  • walidacji metod badawczych stosowanych w laboratorium (przykłady "z życia wzięte");
  • interpretacji specyficznych wymagań norm badawczych metod stosowanych w laboratorium;
  • zasad tworzenia dokumentacji zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17025 i Polskiego Centrum Akredytacji;
  • prowadzenia audytów w laboratoriach zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17025 i ISO 19011- certyfikat auditora wewnętrznego.

Podczas wdrażania doradzamy także przy:

  • wyborze nowego wyposażenia do laboratorium;
  • na bieżąco informujemy o wszelkich zmianach w normach badawczych PKN, wymagań Polskiego Centrum Akredytacji (PCA);
  • interpretacji wymagań polityk Polskiego Centrum Akredytacji i normy ISO/IEC 17025;
  • wyborze odpowiedniego programu badań biegłości / porównania międzylaboratoryjnego.

SimpleTeam

Skontaktuj się z nami