Oferta dla producentów wyrobów medycznych

Wdrażanie systemów zarządzania jakością

Dla producentów wyrobów medycznych wdrażamy System Zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 13485 oraz dokumentami PCA.

W ramach współpracy SIMPLE zajmuje się:

  • zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą EN ISO 13485:2016,
  • dobór optymalnej jednostki notyfikowanej do procesu certyfikacji wyrobu przy wyrobach klasy wyższej niż I,
  • udział w audycie certyfikującym jednostki notyfikowanej.

Podczas wdrażania proponujemy szkolenia z zakresu:

  • Wymagania ISO 13485
  • Zarządzanie ryzykiem (ISO 14971:2000)
  • Dokumentacja techniczna
  • Walidacja procesu/wyrobu
  • Walidacja software
  • Szkolenie wewnętrznych auditorów jakości (ISO 19011:2002)

SimpleTeam

Skontaktuj się z nami